10-อาชีพยอดฮิต

10 อาชีพยอดฮิต
“เปิดโผ….10 อาชีพฮอตฮิต เรียนแล้วไม่ตกงาน !” ดูสิค่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้าง 1. การบัญชี – 19.71% 2. แพทยศาสตร์ – 18.75% 3. บริหารธุรกิจ – 12.02% 4. คอมพิวเตอร์ – 10.10% 5. วิศวกรรมศาสตร์ – 10.10% 6. การตลาด – 8.65% 7. นิติศาสตร์ – 8.17% 8. พยาบาลศาสตร์ – 4.81% 9. การจัดการ – 4.33% 10. รัฐศาสตร์ – 3.36% จะจบสาขาไหน วิชาอะไร อาชีพอะไรไม่สำคัญ ขอแค่เราทำอาชีพนั้นให้ดีที่สุดก็พอ

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รับตรง ระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ( 4 วิทยาเขต 27 คณะ รับ 4,824 คน )

 #รับตรง ระบบรับตรงร่วม   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557   
  ( 4 วิทยาเขต 27 คณะ รับ 4,824 คน )   


http://blog.eduzones.com/socialdome/110851

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น