10-อาชีพยอดฮิต

10 อาชีพยอดฮิต
“เปิดโผ….10 อาชีพฮอตฮิต เรียนแล้วไม่ตกงาน !” ดูสิค่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้าง 1. การบัญชี – 19.71% 2. แพทยศาสตร์ – 18.75% 3. บริหารธุรกิจ – 12.02% 4. คอมพิวเตอร์ – 10.10% 5. วิศวกรรมศาสตร์ – 10.10% 6. การตลาด – 8.65% 7. นิติศาสตร์ – 8.17% 8. พยาบาลศาสตร์ – 4.81% 9. การจัดการ – 4.33% 10. รัฐศาสตร์ – 3.36% จะจบสาขาไหน วิชาอะไร อาชีพอะไรไม่สำคัญ ขอแค่เราทำอาชีพนั้นให้ดีที่สุดก็พอ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

โควต้าพิเศษ  คณะวนศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์  ประจำปี  2555

นักเรียนที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก  โดยกรอกใบสมัครที่  www.quota.forest.ku.ac.th
พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานการสมัครส่งไปที่  คณวนศาสตร์  มฬเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่  12  พ.ย.  -  14  ธ.ค.  55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น