10-อาชีพยอดฮิต

10 อาชีพยอดฮิต
“เปิดโผ….10 อาชีพฮอตฮิต เรียนแล้วไม่ตกงาน !” ดูสิค่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้าง 1. การบัญชี – 19.71% 2. แพทยศาสตร์ – 18.75% 3. บริหารธุรกิจ – 12.02% 4. คอมพิวเตอร์ – 10.10% 5. วิศวกรรมศาสตร์ – 10.10% 6. การตลาด – 8.65% 7. นิติศาสตร์ – 8.17% 8. พยาบาลศาสตร์ – 4.81% 9. การจัดการ – 4.33% 10. รัฐศาสตร์ – 3.36% จะจบสาขาไหน วิชาอะไร อาชีพอะไรไม่สำคัญ ขอแค่เราทำอาชีพนั้นให้ดีที่สุดก็พอ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ม.6 ห้ามพลาด!! มาแล้ว!! จำนวนการรับนักศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปี 2556

มาแล้ว!! พี่โดม มาพร้อมกับ ข้อมูลการรับนักศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปี 2556 จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปี 2556  ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

        ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวนรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  ประจำปี 2556 
จำนวนรับนักศึกษาในปีนี้อยู่ที่  115,529 คน  จาก 90 สถาบัน (ลดลง O.O!! จากปีที่ผ่านมา ที่รับประมาณ 140,000 คน จาก 94 สถาบัน)

        พี่โดม นำจำนวนการรับนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ) มาจัดเป็น 
10 อันดับ มหาวิทยาลัย ที่รับนักศึกษา
มากที่สุด ในระบบกลาง (Admissions)  ดังนี้

มาแล้ว!! จำนวนการรับนักศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น